top of page
Cmeウクレレ・ロゴ
CME Ukulele Dealer

-Miyagi

Shimamura Gakki Sendai Loft Store      

Tel: 022-264-9333

-Tokyo

Dolphin Guitars Tokyo Ebisu

Tel: 03-6415-3580

Encore Mitaka BASE           

Tel: 0422-66-2745

-Kanagawa

Shimamura Gakki Kawasaki Lazona Store   Tel: 044-520-8097

-Aichi

Aikyoku Gakki APITA Nagakute Store

Tel: 0561-61-3615

-Kyoto

Watanabe Gakkiten

Tel: 075-231-2778

 

-Osaka

Miki Gakki Umeda Store

Tel: 06-6361-2211

bottom of page